Vrijwilligers

De NVVR is een vereniging van leden vóór leden. Zoals iedere vereniging, draait de NVVR ook op de inzet van vrijwilligers.
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat er voor de leden activiteiten worden georganiseerd. Deze zijn uiteenlopend van dagritten tot workshops, van actieve meerdaagse rijweekenden tot gezellige hinnikavonden.

Ook wordt ervoor gezorgd dat er vier keer per jaar een mooi en interessant verenigingstijdschrift uitgegeven wordt; de VrijRuiter. Èn men wordt op de hoogte gehouden middels een up-to-date NVVR-website, onze nieuwsbrief, de Facebook- en Instagrampagina. De NVVR is ontdekken en ontmoeten: van leden vóór leden, met elkaar, en met het paard centraal.

Achter de schermen heeft de NVVR 'het dagelijks Bestuur', bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden. Daarnaast vrijwilligers voor de ledenadministratie, NVVR-website en Facebook- en Instagrambeheer, advertentieacquisitie, gastvrouw/-heer, kok etc.

Samen staan de vrijwilligers en de leden voor wat de NVVR is, en waar je je ongedwongen thuis kunt voelen.

Gedurende de jaren worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet en kunnen ze zich kleden in een herkenbare NVVR-jas met verenigingslogo.

Heb je een leuk idee, of zou je ook bij willen dragen met jouw inzet voor onze vereniging, neem contact met ons op via e-mail.