Veluwe Trail

De Veluwe Trail is een ruiter- en menroute van totaal zo’n 500 kilometer. De Veluwe Trail bestaat uit een hoofdroute van ongeveer 160 kilometer, dwars over de Veluwe, met daarbij een negental dagtochten van 25 tot 35 kilometer lang. Alle routes gaan over de mooiste plekjes van de Veluwe.

Let op!
Stichting Hippisch Toerisme Nederland is sinds 2018 niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de Veluwe Trail. Het Routebureau Veluwe is sindsdien bezig met het herinrichten van de dagtochten tot een ruiter- en mennetwerk, in de vorm van knooppuntenroutes.

Stichting Veluwe Trail is in 1996 opgericht door een aantal enthousiaste recreatieruiters, met als doel het op een natuurvriendelijke wijze bevorderen van het recreatief paardrijden op de Veluwe. Dit vanuit de overtuiging dat het recreatief gebruik van de Veluwe en natuurbeheer hand in hand kunnen gaan. Met de steun van vele terreineigenaren en subsidies van het ministerie van Landbouw, de provincie Gelderland en de recreatiegemeenschap Veluwe is een ruiter- en menroute van zo’n 500 kilometer bewegwijzerd; de Veluwe Trail. Van 2004 tot 2018 beheerde Stichting Hippisch Toerisme Nederland (SHTN) de routes. Sinds 2018 is het Routebureau Veluwe bezig met het herinrichten van de dagtochten tot een ruiter- en mennetwerk, in de vorm van knooppuntenroutes.

SHTN gaf voorheen de Veluwe Trail-routegids uit, waarin enorm veel extra informatie staat, van een uitgebreide beschrijving van de te volgen bordjes, tot tips voor het indelen van de routedagen, informatie over de eisen waaraan het harnachement moet voldoen, de dagtochtkaartjes, de onderdakadressen en dierenartsen. De losse folderkaartjes, van de dagtochten, zijn op wat dikker papier gedrukt en makkelijk mee te nemen in een jaszak. 
Mocht je nog over deze routegids beschikken, kun je die nog wel gebruiken als een basis voor de te volgen route, maar hier en daar zullen bordjes ontbreken. Neem dus altijd een extra navigatie-systeem, aparte kaartjes of een kompas mee. 

De dagtochten

  • Epe: ongeveer 30 km in de vorm van een 8.
  • Ermelo-Garderen: ongeveer 30 km.
  • Ginkelse Heide: ongeveer 25 km uitsluitend toegankelijk voor ruiters in verband met de afsluiting met vaste slagbomen.
  • Hoenderlose Bos: ongeveer 35 km.
  • Kootwijk: ruim 25 km route voor menners en ruiters grotendeels gescheiden.
  • Posbank: ongeveer 30 km. Let op: in een deel van dit gebied heeft u – ook als menner – een Ruiterpas/ruitervergunning nodig van Natuurmonumenten. Deze is ook bij ons verkrijgbaar.
  • Renkum: ongeveer 20 km uitsluitend voor ruiters. In de omgeving zijn wel voldoende mogelijkheden om ook aangespannen te rijden.
  • Vaassen-Elspeet: ongeveer 30 km met mogelijkheid verkorte route te rijden (en zo de bebouwde kom te vermijden).
  • Vierhouten: ongeveer 32 km.