Contributie

De basiscontributie van de NVVR bedraagt € 35,- per jaar per auto-incasso. De machtiging kun je bij inschrijving ondertekenen.
Bij een herinnering rekenen we € 5,- administratiekosten.

Een tweede en derde gezinslid op het zelfde adres betalen de helft van de contributie, het vierde (of meer) is gratis. Er wordt per adres altijd maar één VrijRuiter verzonden.

Wil je je als nieuw lid in de loop van het jaar inschrijven, dan wordt de contributie naar ratio berekend: voor iedere 3 maanden 20% minder.

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de opzegging uiterlijk 30 november van het lopende jaar is ontvangen.

Ben je geïnteresseerd en wil je lid worden? We verwelkomen je graag bij de NVVR!