Ontstaan Stichting Hippisch Toerisme Nederland

Rob en Dorine in de keuken

Om de legacy van Dorine Bosman en Rob Doucet (lees: Stichting Hippisch Toerisme Nederland en de paarden-VVV van Nederland, Informatiecentrum PaardEnPad) zo goed mogelijk te borgen voor de toekomst, is er na overleg met het bestuur van de NVVR besloten de informatie die op de website van SHTN te vinden was, over te zetten naar een leuke, mooie en vooral informatieve tab op de website van de NVVR: Op pad! Met de pagina's en artikelen die zijn verzameld onder deze tab, hopen we je te helpen bij het plannen van mooie ritten of, nog leuker, een trektocht!

Hier kun je in het kort de geschiedenis lezen van Stichting Hippisch Toerisme Nederland.

1996
De Stichting Hippisch Toerisme Nederland is opgericht in januari 1996. Een zevental enthousiaste ruiters en menners, waaronder Dorine en Rob, met veel ervaring in het buiten rijden kwamen op de gedachte de her en der verspreide informatie over routes en uitrijgebieden te bundelen. Vanuit hun achterban, NVVR en NBVAP (Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard), wisten ze dat er overal in het land kennis aanwezig was over routes. Omdat deze kennis zo versnipperd was ontstond het idee deze informatie beter toegankelijk te maken door deze te bundelen in een vraagbaak voor recreatieve ruiters en menners. Wie eens elders in het land wilde rijden, kon informatie opvragen over routes en uitrijgebieden. De oprichting van de stichting en het bijbehorende routebureau was een feit.

Sinds de oprichting van SHTN is er behoorlijk aan de weg getimmerd. Het eigen routenetwerk van de stichting was ongeveer 3.000 kilometer lang. Van deze routes zijn kaarten en routegidsen uitgebracht. Onderzoek heeft aangetoond dat de gebruikers tevreden waren over de geboden voorzieningen. De door de stichting aangelegde rustplaatsen en drinkwatervoorzieningen worden, ook door andere recreanten, zeer gewaardeerd. Het onderhoud van veel van de routes is inmiddels overgedragen aan andere partijen.
Het routebureau van de stichting heeft in het verloop van de tijd allerhande informatie verzameld over recreatief paardrijden in Nederland en al snel werd het routebureau de paarden-VVV van Nederland genoemd. Dit resulteerde weer in de opening van het landelijk Informatiecentrum PaardEnPad waar iedereen terecht kon met vragen over recreatief paardrijden in Nederland. Een uitgebreid assortiment routegidsen, routekaarten en brochures was te bestellen via een website.

2022
Na het overlijden van Dorine in 2018, het overlijden van Rob eind oktober 2022, en de brand waarbij het archief en de volledige voorraad kaarten van SHTN verloren is gegaan, is besloten te stoppen met de verkoop van routegidsen, routekaarten en brochures. Maar de rest van de waardevolle informatie die te vinden was op de website van SHTN, is bewaard gebleven. Gelukkig omarmt de NVVR dit met liefde, en stelt deze plek op de website beschikbaar. Deze informatie willen we graag nog meer aanvullen, wil je ons daarbij helpen?
Zo kan de paarden-VVV van Nederland toch blijven bestaan. De geboden informatie bestaat uit een globaal overzicht van de gebieden waar je fijn kunt rijden of mennen, de daarvoor verkrijgbare kaarten, waar die kaarten te bestellen zijn en of je een vergunning nodig hebt en waar die dan eventueel te bestellen is.

logo_hippisch_toerisme.jpg