Adverteren in de VrijRuiter

VrijRuiter is een fraai vormgegeven tijdschrift, sinds 1986 in eigen beheer uitgegeven door de NVVR en gericht op de recreatieve ruiter/menner in de breedste zin.

VrijRuiter verschijnt elke twee maanden. Het neemt een unieke plaats in tussen de diverse andere paardenbladen. NVVR leden ontvangen de VrijRuiter gratis.

In 2021 zal de Vrijruiter overgaan naar een kwartaalblad en zal de NVVR website vernieuwd worden.

In de VrijRuiter wordt geschreven over paardvriendelijke paardenhouderij, verschillende rijstijlen/methodes, veterinaire artikelen, info over ruiterpaden/gebieden en alles wat interessant is voor de hippische recreant. Daarnaast bevat het informatie over eendaagse- en Meerdaagse activiteiten, verslagen, verenigingsnieuws, en praktische tips.

De advertentietarieven 2019 zijn bescheiden, zie onder.

Kerngegevens
Verschijnt sinds 1986
Formaat A4
Omvang 40 pagina's
omslag Full colour
binnenwerk Full colour
Oplage 900 - 1.000 exemplaren
Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
Verschijningsmaand 1e week van alle even maanden
(februari, april, juni, augustus, oktober en december)
Verspreiding leden, relaties, beurzen, informatiepakketten belangstellenden en akties
Verspreidingsgebied Nederland, België, Duitsland, Spanje en Frankrijk

 

  VrijRuiter advertentietarieven 2019
Formaat
mm b x h
per plaatsing*
jaarcontract*
1/8 pagina A4
95x68
39,–
195,–
1/4 pagina A4
95x139 / 193x68
65,–
325,–
1/2 pagina A4
193x139 / 95x281
95,–
475,–
Hele pagina A4
193x281 of aflopend
175,–
875,–
Omslag halve binnenvoor- of binnenachter-pagina
193x139
144,–
720,–
Omslag hele binnenvoor- of binnenachter-pagina
193x281 of aflopend
199,–
995,–
Omslag buitenachter Full Color
A4 aflopend
380,–
1900,–
* Prijzen zijn gebaseerd op kant en klaar digitaal aangeleverd in drukkerij-bestanden: 300dpi pdf/jpg/tiff

Sluitingsdata 2019 voor reserveren van uw advertentie en aanleveren van materiaal of wijzigingen:

- 5 januari (voor plaatsing in februari-editie)
- 5 maart (voor plaatsing in april-editie)
- 5 mei (voor plaatsing in juni-editie)
- 5 juli (voor plaatsing in augustus-editie)
- 5 september (voor plaatsing in oktober-editie)
- 5 november (voor plaatsing in december-editie)
VrijRuiter verschijnt telkens in de eerste week van de editiemaand.

Aanlevering van uw advertentiemateriaal:
- Aanleveren in full colour op het juiste formaat en in hoge resolutie 300 dpi. Bij voorkeur als drukwerk PDF-bestand.
Bestanden uit bijv. MS Word, MS Powerpoint of MS Publisher zijn niet bruikbaar voor drukwerk.
- Wij kunnen de advertentie voor u opmaken. Hieraan is een vriendelijke meerprijs verbonden.

Reserveren van advertentieruimte: nvvr@nvvr.info

Aanleveren materiaal, technische informatie of eventueel de vormgeving van uw advertentie: nvvr@nvvr.info

VrijRuiter

Aankomende activiteiten

Cookie voorkeuren

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze kleine informatiebestandjes stellen ons in staat onze dienstverlening te optimaliseren. Het is hier mogelijk om de cookie instellingen voor deze website aan te passen.

Cookievoorkeuren aanpassen