Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Zaterdag 25 juni
Nieuws

Op zaterdag 25 juni heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden in combinatie met het ALV rijweekend. De vergadering was van 16:00-17:15u. Aansluitend was er na de ALV tijd om gezellig met elkaar bij te praten.

Lees meer

Vrijwilligers

De NVVR is een vereniging van leden vóór leden. Zoals iedere vereniging, draait de NVVR ook op de inzet van vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat er voor de leden activiteiten worden georganiseerd. Deze zijn uiteenlopend van dagritten tot workshops, van actieve meerdaagse rijweekenden tot gezellige hinnikavonden.

Lees meer
Meer over de club