Nieuws

Nieuwe website

Maandag 1 februari
Nieuws

We hebben een nieuwe website.

Ledenadministratie, website, boekhouding, vrijwilligers en nieuwsbrief komen nu samen op één plek met de toepasselijke naam AllUnited.

Lees meer

ALV Zoom

Vrijdag 1 januari
Nieuws
Vooruitlopend op de landelijke regelgeving heeft het NVVR bestuur besloten om de Algemene Leden Vergadering 2021 ONLINE te plannen zodat deze door kan gaan.
 
Lees meer

Corona

Vrijdag 11 december 2020
Nieuws

ONZEKERE TIJDEN………

Hét allesoverheersende thema van deze tijd: hoe te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot het Corona virus en de consequenties die dit kan hebben voor alles wat ons dierbaar is.

 

Lees meer

Vrijwilligers

De NVVR is een vereniging van leden vóór leden. Zoals iedere vereniging, draait de NVVR ook op de inzet van vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat er voor de leden activiteiten worden georganiseerd. Deze zijn uiteenlopend van dagritten tot workshops, van actieve meerdaagse rijweekenden tot gezellige hinnikavonden.

Lees meer
Meer over de club