Bestuursmutaties ALV 2022

Tijdens de ALV zijn er bestuursmutaties. Wil je bijdragen aan de organisatie van de NVVR? In dit formulier kan je je beschikbaar stellen of iemand voordragen.

Angelique Drost Hartman afgetreden

Aftredend en niet herkiesbaar Ruud van der Veer

2e termijn Peter de Kort 2021-2025

1e termijn Kiki Delcour 2021-2025

1e termijn Birgit Stins 2019-2023

 

Downloads:

Documenten Overzicht