Agenda Algemene Ledenvergadering 2022


DATUM: 25 juni 2022

TIJD: van 16:00 tot 18:00 uur
Locatie: Camping Boszicht, Laag-Soeren

1.     Welkom en opening door de voorzitter

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021

4.     Jaarverslag 2021

5.     Verslag kascommissie

6.     Financieel jaarverslag

7.     Decharge penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie

8.     Jaarverslag Redactie Vrijruiter

9.     Jaarverslag Eendaagse commissie

10.  Jaarverslag Meerdaagse commissie

11.  Contributie

12.  Bestuursmutaties

13.  Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

14.  Rondvraag / opmerkingen

15.  Sluiting van de vergadering

 

Downloads:

Documenten Overzicht