Jaarverslagen 2021

NVVR Jaarverslag 2021

Bestuur:

Voorzitter:                    ​Ruud van der Veer

Vice Voorzitter:            ​Birgit Stins

Secretaris:                   Angelique Hartman-Drost

Penningmeester:         Kiki Delcour

Algemeen bestuurslid: ​Peter de Kort

Het bestuur vergaderde in 2020 7 keer; t.w. op: 28-1,29-3,11-5,1-6,25-7,4-10,13-12.

AllUnited: gedurende 2021 heeft het bestuur het programma AllUnited geïmplementeerd. Boekhoud programma, betalingen, ledenadministratie, functies, website, nieuwsbrieven, meerdaagse en eendaagse inschrijvingen worden hierin bijgehouden: een al omvattend programma wat alle administratie centraal beschikbaar houdt voor de vereniging.

Nieuwsbrief: Het bestuur heeft in 2021 4 nieuwsbrieven gepubliceerd middels AllUnited. De informatievoorziening naar de leden is directer geworden en is een aanvulling op de VrijRuiter. 

Ledenadministratie: Het aantal leden in 2020 is 568, in 2021 is dit 563, waarvan 26 gezinsleden.

Website / Social media: Op de officiële NVVR Facebook pagina hadden we in 2021 1.9 duizend volgers. Op deze pagina komen officiële meldingen en worden de activiteiten bijgehouden.

De openbare Facebookgroep NVVR -leden telde 1,5 duizend volgers. Hier kunnen leden en niet leden informatie en ervaringen met elkaar delen. 

Alle activiteiten worden op de NVVR website gepubliceerd. Aanmelden gaat uitsluitend via de website middels AllUnited, en zijn hierdoor overzichtelijker geworden. De organisatoren hebben direct toegang tot de deelnemerslijst via de website.

De NVVR Facebookpagina markt - tweedehands paardenspul telde 630 leden. Hier worden paard gerelateerde producten aangeboden.

Beurzen 2021 /EQUIDAY: De NVVR heeft op de zomer en herfst Equiday gestaan.

De Vrijruiter: In 2021 zijn we voor het uitbrengen van de Vrijruiter veranderd van drukker Print@Pack naar Drukwerkdeal. De samenwerking met tekstbureau ‘Vuurvlieg’ als eindredactie is beëindigd en wordt er een nieuwe redactie samengesteld.

Advertenties: In 2021 zijn de advertentie inkomsten €3754 t.o.v. €2665 in 2020

Financieel verslag: Zie verslag (Kiki Delcour)

 Vrijruiter: Zie verslag (Birgit Stins)

 Eendaagse Commissie: Zie verslag (Birgit Stins)

 Meerdaagse Commissie: Zie verslag (Peter de Kort)

 

Jaarverslag VrijRuiter 2021

In 2021 is de Vrijruiter vier keer verschenen. Voorjaar, Zomer Herfst Winter.

De redactie bestaat in 2021 uit:

Edith Louw, Bianca Oosterhuis, Sanna van den Akker, Sandra Jonkman, Aline van der Linden, Marloes Nijland, Vanessa Teepe, Suzanne Admiraal, Birgit Stins

Suzanne Admiraal en Aline van der Linden hebben de redactie verlaten. Suzanne, Aline dank jullie wel voor jullie bijdrage!

In 2021 zijn we voor de Vrijruiter overgestapt van drukker Print@Pack naar Drukwerkdeal.

De samenwerking met tekstbureau ‘Vuurvlieg’ als eindredactie is beëindigd en is er in 2022 een nieuwe redactie samengesteld.

 

 Jaarverslag Eendaagse activiteiten 2021

Ondanks de beperkingen door COVID 19 in 2020 is Eendaagse in 2021 ook actief geweest. Eendaagsen zijn doorlopend georgansieerd geweest en daar waar nodig uitgesteld of gecancelled. Er was voldoende breed aanbod, goed bereik via social media, redelijke opkomst. De activiteiten zijn laagdrempelig en kostendekkend geweest.

Eendaagse in Regio’s:

In regio Noord West heeft Jantine Leeflang het regiocoordinatorschap overgenomen van Louke Wildschut

In regio Zuid West heeft Corina ’t Hoen het regiocoordinatorschap overgenomen van Alexandra Helders.

Het bestuur heeft namens de NVVR Louke en Alexandra met een attentie bedankt voor hun bewezen diensten voor de NVVR.

In 2021 waren er 6 regio’s actief met de volgende regio coördinatoren:

Noord-Oost​    Marga Hingstman

Noord-West    Jantine Leeflang

Zuid-West        ​Corina ‘t Hoen

Midden            Ans Schimmel

Zuid                 Beatrice Lindhout

Zuid-Oost        José Schreuders

Eendaagse en Getallen:

In  2021 zijn er 67 Eendaagse activiteiten georganiseerd, waarvan 62 ritten, 5 workshops, 179 inschrijvingen ontvangen, 45 activiteiten hebben plaats gevonden, 22 uitgesteld of geannuleerd

De meeste activiteit vindt plaats in regio Z met 45 inschrijvingen,  daarna NO met 35 inschrijvingen.

Er zijn waren dit jaar kleiner groepen, 40% van de activiteiten waren volgeboekt.

Er was voor een paar succesvolle activiteiten geen plaats voor aanmeldingen van buitenaf .

Eendaagse blijven succesvol als de activiteiten laagdrempelig, kleinschalig, inhoudelijk interessant, zelfbedruipend en bereikbaar zijn.

Eendaagse en media:

Alle Eendaagse activiteiten staan op de website agenda en Facebook. De website is leidend en up to date. Leden kunnen ingelogd op de website eenvoudig inschrijven.

Facebook is goed voor exposure buiten de vereniging door voorstellen van Facebook aan geïnteresseerden.

3 maandelijks wordt Eendaagse in de VrijRuiter vermeld. Alle inschrijvingen lopen via de website, dit jaar via AllUnited. Ondanks start onwennigheden is nagenoeg iedereen tevreden over het systeem. Fijn is dat alles opgeslagen is in AllUnited en ieder moment beschikbaar is voor de gebruikers.

Eendaagse is weinig tot niet actief op Instagram, nu 132 NVVR volgers.

 


Jaarverslag Meerdaagse activiteiten 

In 2021 hebben er 6 rijweekenden plaatsgevonden, 1 gecancelled en 1 verplaatst. Totaal 125 inschrijvingen, 114 deelnemers. Het meest succesvol was het lustrum weekend met 43 deelnemers.


(M) NVVR Herfst Rijweekend voor jong t/m oud

(NO) NVVR Paardrijweekend Drenthe

(NO) NVVR Rijweekend Holtingerveld 

(M) NVVR Kampeer- en lesweekend in Lunteren bij Ylvie Fros

(M) NVVR LUSTRUM weekend

(Z) NVVR Kampeerweekend Maasduinen

(ZO) NVVR Pinksteren Kampeerweekend NP De Meinweg

(M) NVVR Hemelvaart weekend de Mossel (Gecanceld)

(NO) NVVR Paardrijweekend Drenthe (Verplaatst)

   

 

 

 

Downloads:

Documenten Overzicht