ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Op zaterdag 25 juni heeft van 16:00-17:15 uur de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in combinatie met het ALV rijweekend. 

Het weer was fantastisch voor het rijweekend en de ALV. ‘s Nachts alleen een plensregen. De opkomst voor de ALV was groter dan verwacht. De vergadering was kort maar krachtig. Daarna is er gezellig bijgepraat onder het genot van een BBQ, ook al liep de catering anders dan bedoeld was. Vis, vega, vlees was er volop, alleen de bijgerechten hadden de hond in de pot. Werk aan de winkel voor de volgende ALV.

Rob Doucet heeft 8 NVVR kookboeken aangeboden voor € 5,- per stuk en de opbrengst is voor de NVVR. Dank!

Alle verslagen waaronder het Jaarverslag, het Financiële en Eendaagse verslag werden voorgelezen. Het Meerdaagse verslag wat in een filmpje in 1 minuut gepresenteerd werd door Peter, was weer hilarisch!

Wat ter tafel kwam is de vraag in hoeverre je een rijweekend moet reguleren. De ene deelnemer vraagt om meer gestructureerd aanbod van routes met of zonder gids, de ander neemt liever de vrijheid om zelf te rijden. Dit met respect en saamhorigheid naar elkaar toe. Rob beaamt dat in het verleden de NVVR ook activiteiten had van strak georganiseerd tot en met heel losjes zonder vaste afspraken. "Paardenmensen zijn allemaal verschillend en dat moet ook zo blijven," aldus Rob.

Voor wat betreft de bestuursmutaties heeft Gerdi van Beek zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie, wat door de ALV verwelkomd is. Daarnaast hebben zich Judy van Haaster zich beschikbaar gesteld voor een bijdrage in de boekhouding en Marjolijn Vinke daar waar passend voor de stand. We zijn er blij mee!

Na de ALV heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden waarbij onderling de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld zijn: voorzitter Birgit Stins, secretaris Gerdi van Beek, penningmeester Kiki Delcour en algemeen bestuurslid Peter de Kort. Hierbij zijn ook de verschillende commissies vertegenwoordigd binnen het bestuur.

Het zou mooi zijn als we met de volgende ALV het bestuur kunnen uitbreiden. Heb je zin om bij te dragen aan de vereniging, stuur dan een EMAIL. We zien graag jouw beschikbaarheid tegemoet.
Verder pleit het bestuur voor stabiliteit en visie omdat veel door de loop van de jaren heen is veranderd, mooi om komende jaar dit te inventariseren.

Nieuwsbrief artikelen Overzicht