Algemene Leden Vergadering 2021

24 Juni 2021 is de ZOOM ALV gehouden, met weer een superleuk Meerdaagse verslag. Kijk maar:

https://vimeo.com/566263516/9302cdc5ed

We hebben dit jaar weer ONLINE vergaderd. Het bestuur zat in de studio bij TAKT in Empe van waar uit we met een duidelijke PowerPoint in ZOOM de leden thuis konden bereiken . 
De stukken voor de ALV stonden gepubliceerd op de website en kon je thuis achter de thee, koffie of met wat ander lekkers de jaarlijkse ALV meemaken.
 
Er is verslag gedaan van de Vrijruiter, Eendaagse en Meerdaagse. We hebben bestuursmutaties gehad en hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Dank jullie wel!
 
 
Nieuws Overzicht