Bestuursmutaties

De ALV komt er aan en er zijn bestuursmutaties. 

De NVVR is een vereniging van leden voor leden en graag zien we jouw deelname in de organisatie. Ben je geïnteresseerd in een functie binnen de NVVR? Of wil je iemand voordragen? Dat kan via het inschrijf formulier. We verwelkomen je graag!

Nu met deze ALV 2021 zijn de volgende bestuursleden aftredend/ herkiesbaar:

 

2 termijnen: 2013-2017 en 2017-2021 Ton Heinst AFTREDEND

1 termijn 2017-2021 Angelique Drost-Hartman AFTREDEND en HERKIESBAAR

1 termijn 2017-2021 Peter de Kort AFTREDEND en HERKIESBAAR

1 termijn 2017-2021 Ruud van der Veer AFTREDEND en HERKIESBAAR

In 1e termijn 2019 - 2023 Birgit Stins 

Kiki Delcour, nu Ledenadministratie en Assistent Penningmeester stelt zich beschikbaar en kiesbaar voor een bestuursfunctie

Onze voorzitter Ton Heinst heeft zich nu 2 termijnen verdienstelijk gemaakt voor de NVVR, en is aftredend. Volgens de Statuten 2 jaar niet herkiesbaar. Graag zou Ton nog veel voor de vereniging willen betekenen. We willen hem feestelijk bedanken op ons 7e Lustrum!

 

Nieuws Overzicht