ALV 2021 Zoom

Onze Algemene Leden Vergadering is gepland op 24 juni 2021 19:30 u. Deze wordt ONLINE gehouden middels ZOOM. Neem je ook deel?
 
 
Vooruitlopend op de regelgeving is gekozen voor een ONLINE ALV, zodat onze ALV sowieso doorgang kan vinden. Vorig jaar is de ALV met succes ONLINE gehouden.
 
Graag willen we je vragen om deel te nemen. Je kunt je  hier aan melden.
Je krijgt dan per email een uitnodiging en verdere uitleg over de ZOOM.
 
De stukken voor de ALV zullen 2 weken voor aanvang op het ledengedeelte van de NVVR website gepubliceerd worden.
Nieuws Overzicht