ALV Zoom

Vooruitlopend op de landelijke regelgeving heeft het NVVR bestuur besloten om de Algemene Leden Vergadering 2021 ONLINE te plannen zodat deze door kan gaan.
 
De ALV zal 24 juni 2021 19:30 u via videoconferentie (ZOOM) gehouden worden.
Wil je deelnemen aan de ZOOM vergadering dan vragen we om je  hier aan te melden.
Sowieso krijg je per email nog een uitnodiging en verdere uitleg over de ZOOM.
De stukken voor de ALV zullen 2 weken voor aanvang op het ledengedeelte van de NVVR website gepubliceerd worden. Aanmelden.
Nieuws Overzicht